Description

sociální a hospodářské postavení žen ve společnosti ve srovnání s muži, například rozdíly mezi ženami a muži v otázkách mezd a pracovních příležitostí, nerovné zastoupení v politickém procesu, nerovnost ve vlastnictví půdy a nemovitého majetku a zranitelnost vůči násilí (tj. strategické genderové potřeby či zájmy)