Description

družbeni in ekonomski položaj žensk v družbi v primerjavi z moškimi in v razmerju do moških, ki se kaže v plačnih neenakostih med ženskami in moškimi in neenakih možnostih pri zaposlovanju, neenaki zastopanosti v politiki in procesih odločanja, neenakem lastništvu zemlje in premoženja ter ranljivosti za nasilje (tj. strateške spolno specifične potrebe/interesi)