Description

de maatschappelijke en economische positie van vrouwen in de maatschappij in relatie tot mannen, zoals verschillen tussen vrouwen en mannen in lonen en banenkansen, vertegenwoordiging in het politieke proces,bezit van land en onroerend goed, en kwetsbaarheid voor geweld (d.w.z. strategische genderbehoeften/belangen)