Description

il-qagħda ekonomika u soċjali tan-nisa fis-soċjetà relattiva għal dik tal-irġiel, bħad-disparitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fil-pagi u l-opportunitajiet ta’ xogħol, ir-rappreżentanza inugwali fil-proċess politiku, il-pussess inugwali tal-art u l-proprjetà, u l-vulnerabbiltà għall-vjolenza (jiġifieri l-ħtiġijiet u l-interessi strateġiċi tal-ġeneri)