Description

kvinders økonomiske og sociale position i samfundet set i forhold til mænds, såsom ulige forhold hvad angår løn og beskæftigelsesmuligheder, repræsentation i de politiske processer, rettigheder over jord og ejendom og ulige sårbarhed over for vold (dvs. strategiske ligestillingsbehov og -interesser)