Description

unikalus matavimo įrankis, kuris lyčių lygybės kompleksiškumą apibendrina kaip daugiamatę sąvoką ir pateikia kaip patogią naudoti ir lengvai aiškinamą priemonę

Additional notes and information

Jis sudarytas lyčių rodiklius jungiant į vieną bendrą priemonę, panaudojus konceptualią struktūrą. Tai vienintelis indeksas, kuriame, remiantis ES politikos programa, pateikiamas išsamus ES ir valstybių narių lyčių atotrūkio žemėlapis. Jį sukūrė Europos lyčių lygybės institutas (EIGE).