Description

inugwaljanzi bejn is-sessi fi strutturi soċjali, ibbażati fuq kunċetti istituzzjonalizzati ta' differenzi bejn is-sessi

Additional notes and information

Konċezzjonijet ta' maskulinità u femminilità, ideat dwar l-aspettattivi tan-nisa u l-irġiel, ġudizzji internalizzati tal-azzjonijiet tan-nisa u l-irġiel, regoli preskritti dwar l-imġiba xierqa tan-nisa ul-irġiel - dawn kollha, u aktar, jinkludu l-organizzazzjoni u l-persistenza tal-inugwaljanza tas-sessi fl-istrutturi soċjali. L-ambjenti soċjali u kulturali, kif ukoll l-istituzzjonijiet li jirristrutturawhom u l-individwi li joperaw ġewwa u barra minn dawn l-istituzzjonijiet, huma involuti fil-produzzjoni u r-riproduzzjoni ta' normi tas-sessi, attitudnijiet u sterjotipi. Twemmin li jissimbolizza, jilleġittima, jinvoka, jiggwida, jistimola jew jgħin issosten tal-ugwaljanza tas-sessi huwa fih innifsu prodott tal-ugwaljanza bejn is-sessi.