Description

lyčių nelygybės socialinėse struktūrose įtvirtinimas remiantis institucionalizuotomis lyčių skirtumų sampratomis

Additional notes and information

Vyriškumo ir moteriškumo sampratos, idėjos apie moterų ir vyrų lūkesčius, internalizuoti sprendimai apie moterų ir vyrų veiksmus, nustatytos taisyklės dėl tinkamo moterų ir vyrų elgesio – visa tai ir daug kitų dalykų lemia lyčių nelygybės socialinėse struktūrose atsiradimą ir įsitvirtinimą. Socialinės ir kultūrinės aplinkos, taip pat jas formuojančios institucijos bei asmenys, veikiantys tose institucijose ir už jų ribų, dalyvauja lyčių normų, nuostatų ir stereotipų kūrime ir atkūrime. Įsitikinimai, kurie simbolizuoja, įteisina, lemia, kontroliuoja, užtikrina arba padeda išlaikyti lyčių lygybę, patys yra lyčių nelygybės padarinys.