Description

a társadalom szerkezetében előforduló, nemek közötti egyenlőtlenségek, amelyek a nemek közötti különbségek intézményesült koncepcióin alapulnak

Additional notes and information

A maszkulinitás és a feminitás fogalmai, a nők és a férfiak elvárásaival kapcsolatos elképzelések, a nők és a férfiak tevékenységeinek internalizálódott megítélése, a nők és a férfiak megfelelő viselkedésére vonatkozó előírt szabályok – mindezek és mások magukban foglalják a nemek közötti egyenlőtlenség társadalmi struktúrákon belüli szerveződését és tartóssá válását. A társadalmi és kulturális környezet, valamint az azokat strukturáló intézmények és az intézményeken belül és kívül működő egyének mind termelik és újratermelik a nemekkel kapcsolatos normákat, attitűdöket és sztereotípiákat. Azok a meggyőződések, amelyek szimbolizálják, legitimálják, felidézik, irányítják, gerjesztik vagy segítik fenntartani a nemek közötti egyenlőtlenséget, a nemek közötti egyenlőtlenség termékeinek tekinthetők.