Description

umestitev neenakosti med spoloma v družbene strukture na temelju institucionaliziranih pojmovanj razlik med spoloma

Additional notes and information

Organizacija in vztrajanje neenakosti spolov v družbenih strukturah med drugim vključujeta pojmovanja o moškosti in ženskosti, predstave o pričakovanjih žensk in moških, ponotranjene sodbe o tem, kako bi morali ravnati ženske in moški, predpisana pravila o tem, kakšno je pravilno vedenje žensk in moških. V produkciji in reprodukciji spolnih norm, stališč in stereotipov so udeleženi družbeno in kulturno okolje, skupaj z institucijami v tem okolju in posamezniki, ki delujejo v teh institucijah in zunaj njih. Prepričanja, ki simbolizirajo, legitimizirajo, vzbujajo, usmerjajo, povzročajo ali pomagajo vzdrževati neenakost?? spolov, so sama produkt neenakosti spolov.