Description

Sosiaalisissa rakenteissa ilmenevä sukupuolten epätasa-arvo, joka perustuu institutionaalistuneisiin käsityksiin sukupuolieroista

Additional notes and information

Käsitykset maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä, ajatukset naisia ja miehiä koskevista odotuksista, naisten ja miesten tekojen sisäistetty arvostelu, naisten ja miesten asianmukaista käytöstä koskevat säännöt, kaikki nämä ja monet muut aiheuttavat sukupuolten epätasa-arvon järjestymisen ja pysymisen sosiaalisissa rakenteissa. Sosiaaliset ja kulttuuriset olot sekä niitä rakentavat instituutiot ja instituutioissa ja niiden ulkopuolella toimivat henkilöt osallistuvat sukupuolinormien, asenteiden ja stereotypioiden tuottamiseen ja uusintamiseen. Uskomukset, jotka symboloivat, oikeuttavat, vetoavat, ohjaavat, aiheuttavat tai auttavat säilyttämään sukupuolten tasa-arvon ovat itse sukupuolten epätasa-arvon tuote.