Description

rodové nerovnosti v sociálnych štruktúrach založené na inštitucionalizovaných koncepciách rodových rozdielov

Additional notes and information

Koncepcie mužskosti a ženskosti, myšlienky týkajúce sa očakávaní žien a mužov, internalizované úsudky o konaní žien a mužov, predpísané pravidlá o správnom správaní žien a mužov – všetky tieto faktory a ešte ďalšie zahŕňajú organizáciu a pretrvávanie rodovej nerovnosti v spoločenských štruktúrach. Spoločenské a kultúrne prostredie, ako aj inštitúcie, ktoré vytvárajú ich štruktúru, a jednotlivci, ktorí pôsobia v rámci týchto inštitúcií a mimo nich, sa zaoberajú tvorbou a reprodukciou rodových noriem, postojov a stereotypov. Presvedčenia, ktoré symbolizujú, legitimizujú, vyvolávajú, vedú, podporujú alebo pomáhajú udržiavať rodovú rovnosť, sú samy osebe výsledkom rodovej nerovnosti.