Description

ongelijkheid tussen vrouwen in sociale structuren op basis van geïnstitutionaliseerde concepties van verschillen tussen mannen en vrouwen

Additional notes and information

Concepties van mannelijkheid en vrouwelijkheid, ideeën over verwachtingen van vrouwen en mannen, geïnternaliseerde oordelen over het handelen van vrouwen en mannen, voorgeschreven regels over passend gedrag van vrouwen en mannen - al deze elementen en meer zorgen samen voor het creëren en in stand houden van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in sociale structuren.De sociale en culturele omgevingen en ook de instellingen die hier structuur aan geven en de personen die in deze instellingen en daarbuiten werkzaam zijn, produceren en reproduceren normen, attitudes en stereotypen op gendergebied. Overtuigingen die gendergelijkheid symboliseren, legitimeren, sturen of helpen in stand houden of die hier een beroep op doen of ertoe aanzetten, zijn zelf een product van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.