Description

dzimumu nelīdztiesība sociālās struktūrās, kuras pamatā ir institucionalizētas dzimumatsķirību koncepcijas

Additional notes and information

Virišķības un sieviešķības koncepcijas, idejas par sieviešu un vīriešu gaidām, iekšēji vērtējumi par sieviešu un vīriešu rīcību, iepriekš radušies noteikumi par sieviešu un vīriešu atbilstošu uzvedību – visi šie un citi elementi veido dzimumu nelīdztiesības organizāciju un noturību sociālās struktūrās. Sociālā un kultūras vide, kā arī iestādes, kas tās strukturē, un indivīdi, kas darbojas šajās iestādēs un ārpus tām, ir saistīti dzimumu normu, attieksmju un stereotipu producēšanā un reproducēšanā, Uzskati, kas simbolizē, leģitimē, veicina, vada, izraisa vai palīdz stiprināt dzimumu nelīdztiesību, paši par sevi ir dzimumu nelīdztiesības produkts.