Description

nierówności płci w strukturach społecznych, oparte na zinstytucjonalizowanych koncepcjach różnic płciowych

Additional notes and information

Koncepcje męskości i kobiecości, idee dotyczące oczekiwań kobiet i mężczyzn, zinternalizowane oceny działań kobiet i mężczyzn, zasady dotyczące właściwego zachowania dla kobiet i mężczyzn – wszystko to, i więcej, obejmuje organizację i trwałość nierówności płciowych w strukturach społecznych. Środowiska społeczne i kulturowe, a także tworzące je instytucje oraz jednostki działające w ramach instytucji i poza nimi, są zaangażowane w tworzenie i reprodukcje norm płciowych, postaw i stereotypów. Wierzenia, które symbolizują, legitymizują, przywołują, naprowadzają, wywołują nierówności płciowe lub pomagają je podtrzymywać są same w sobie produktami nierówności płci.