Description

rodna neravnopravnost u društvenim strukturama na temelju institucionaliziranih stavova o rodnim razlikama

Additional notes and information

Koncepti maskuliniteta i feminiteta, predodžbe o očekivanjima žena i muškaraca, unutarnje prosudbe ženskih i muških aktivnosti, propisana pravila o prikladnom ponašanju žena i muškaraca, između ostalog, obuhvaćaju organizaciju i održavanje rodne neravnopravnosti u društvenim strukturama. Društvena i kulturološka okruženja kao i institucije koje ih stvaraju te osobe koje u njima i izvan njih rade, uključeni su u stvaranje i reproduciranje rodnih normi, stavova i stereotipa. Uvjerenja koja simboliziraju, ozakonjuju, izazivaju, usmjeravaju, potiču ili pomažu održati rodnu ravnopravnost i sami su proizvod rodne neravnopravnosti.