Description

Sooliste erinevuste institutsionaliseeritud arusaamadel põhinev sotsiaalsete struktuuride sooline ebavõrdsus

Additional notes and information

Arusaamad mehelikkusest ja naiselikkusest, ootused naistele ning meestele, internaliseeritud hinnangud naiste ja meeste tegevustele, naiste ja meeste käitumise ettekirjutatud reeglid hoiavad elus soolist ebavõrdsust sotsiaalsetes struktuurides. Sotsiaalsed ja kultuurilised keskkonnad ning neid koondavad institutsioonid ja üksikisikud, kes tegutsevad nendes institutsioonides ja neist väljas, on seotud soonormide, hoiakute ja stereotüüpide loomise ja taastootmisega. Uskumused, mis sümboliseerivad, suunavad, kutsuvad esile või aitavad säilitada soolist võrdõiguslikkust, on soolise ebavõrdsuse tagajärg.