Description

uligheder mellem kønnene i sociale strukturer baseret på institutionaliserede opfattelser af kønsforskelle

Additional notes and information

Begreberne maskulinitet og femininitet, forestillinger om forventninger til kvinder og mænd, internaliserede vurderinger af kvinders og mænds handlinger, foreskrevne regler om kvinders og mænds forventede adfærd - alle disse og flere bidrager til, at uligheden mellem kønnene indlejres og forankres i de sociale strukturer. De sociale og kulturelle miljøer samt de institutioner, der skaber strukturerne, og de personer, der agerer i og uden for disse institutioner, medvirker til at skabe og genskabe kønsnormer, holdninger og stereotyper. Overbevisninger, der symboliserer, legitimerer, fremkalder, styrer, medvirker til eller hjælper med at opretholde ligestilling mellem mænd og kvinder, er i sig selv et produkt af denne kønsulighed.