Description

Strukturna nejednakost žena i muškaraca odnosi se na ugrađivanje rodnih nejednakosti u društvene strukture, zasnovane na institucionalizovanim koncepcijama rodnih razlika.

Additional notes and information

Koncepcije muškosti i ženstvenosti, ideje koje se tiču očekivanja žena i muškaraca, internalizovane procjene ženskih i muških postupaka, propisana pravila o pravilnom ponašanju žena i muškaraca, između ostalog, obuhvataju organizaciju i postojanje rodne nejednakosti u društvenim strukturama. Socijalna i kulturna sredina, kao i institucije koje ih strukturišu, kao i pojedinci koji djeluju u okviru i izvan njih, bave se proizvodnjom i reprodukcijom rodnih normi, stavova i stereotipa. Vjerovanja koja simbolizuju, opravdavaju, pozivaju se, vode, podstiču ili pomažu u održavanju rodne ravnopravnosti i sama su proizvod rodne nejednakosti.