Description

genderová nerovnost v sociálních strukturách založená na institucionalizovaném pojetí genderových rozdílů

Additional notes and information

Pojetí mužskosti a ženskosti, představy spojené s očekáváními žen a mužů, zvnitřněné úsudky o způsobech jednání žen a mužů, určená pravidla vhodného chování žen a mužů — to vše a mnohé další zahrnuje přetrvávající genderová nerovnost v sociálních strukturách. Na vytváření a opakování genderových norem, postojů a stereotypů se podílí sociální a kulturní prostředí i instituce, které je utvářejí, jakož i jedinci, kteří působí v rámci těchto institucí či mimo ně. Přesvědčení, která vyjadřují, ospravedlňují, vyvolávají, způsobují či pomáhají udržovat genderovou nerovnost, jsou sama výsledkem této nerovnosti.