Description

inegalități de gen în structurile sociale, bazate pe concepte instituționalizate de diferențe de gen

Additional notes and information

Concepțiile asupra masculinității și feminității, ideile legate de așteptările femeilor și bărbaților, prejudecățile internalizate ale acțiunilor femeilor și bărbaților, rolurile prescrise cu privire la comportamentul adecvat al femeilor și bărbaților – toate acestea și nu numai, U404cuprind organizarea și persistența inegalității de gen în structurile sociale. Mediul social și cultural, precum și instituțiile care le structurează și indivizii care operează în cadrul și în afara acestora sunt angajate în producerea și reproducerea normelor, atitudinilor și stereotipurilor de gen. Credințele care simbolizează, legitimează, invocă, ghidează, induc sau ajută la susținerea egalității de gen sunt ele însele un produs al inegalității de gen.