Description

integrerade ojämlikheter mellan könen inom sociala strukturer baserade på institutionaliserade föreställningar om skillnader mellan könen

Additional notes and information

Uppfattningar om maskulinitet och femininitet, föreställningar om förväntningar på kvinnor och män, internaliserade bedömningar av kvinnors och mäns handlingar, föreskrivna regler om korrekt beteende hos kvinnor och män – allt detta och mer innebär organisationen och upprätthållandet av ojämställdhet i sociala strukturer. Sociala och kulturella miljöer samt de institutioner som formar dem och de individer som är verksamma inom och utanför dessa institutioner är inblandade i produktionen och reproduktionen av könade normer, attityder och stereotyper. Föreställningar som symboliserar, berättigar, åberopar, vägleder, framkallar eller hjälper till att upprätthålla jämställdhet är också en följd av ojämställdhet.