Description

éagothromaíocht inscne i struchtúir shóisialta, bunaithe ar choincheapa institiúidithe ar dhifríochtaí inscne

Additional notes and information

Maidir le coincheapa ar fhearúlacht agus ar bhanúlacht, smaointe maidir le hionchais ban agus fear, breithiúnais inmheánacha ar ghníomhaíochtaí ban agus fear, rialacha forordaithe maidir le hiompar ceart ban agus fear - cuimsíonn gach ceann acu seo agus níos mó, eagrúchán agus seasmhacht neamhionannais inscne i struchtúir shóisialta. Tá na timpeallachtaí sóisialta agus cultúrtha, chomh maith leis na hinstitiúidí a dhéanann struchtúir orthu agus na daoine aonair a oibríonn laistigh agus lasmuigh de na hinstitiúidí sin, i mbun noirm, dearcthaí agus steiréitíopaí inscne a tháirgeadh agus a atáirgeadh. I dtaca le tuairimí a shiombalaíonn, a dhlisteanaíonn, a agraíonn, a threoraíonn nó a chabhraíonn chun comhionannas inscne a chothabháil, is táirge de neamhionannas inscne iad féin.