Description

sąvoka ir tikslas, kuriuo siekiama pripažinti moterų ir vyrų lygiavertiškumą, atskleidžiant vienodą moterų ir vyrų orumą ir steigiant socialines organizacijas, kuriose moterys ir vyrai iš tikrųjų dalijasi teisėmis ir pareigomis, nėra susieti su iš anksto nustatytomis erdvėmis ir funkcijomis, kurias įlytina prietarai ir lyčių stereotipai, ir visapusiškai naudojasi lygybe ir laisve, dalyvaudami visuose lygmenyse ir visose srityse