Description

postup zdola nahor, založený na zvyšovaní povedomia a budovania kapacít, čo vedie k väčšej účasti na transformácii rodových mocenských vzťahov prostredníctvom jednotlivcov alebo skupín, ktoré rozvíjajú povedomie o podriadenosti žien a budujú ich schopnosť spochybňovať ju