Description

augšupējs izpratnes un spēju veidošanas process, kā rezultātā indivīdi vai grupas vairāk iesaistās dzimtiskās varas attiecību pārveidē, vairojot izpratni par sieviešu pakārtotību un veidojot viņu spējas to novērst