Description

Alt-üles lähenemisviis, mis suurendab teadlikkust ja suutlikkust, et muuta võimusuhteid, sest üksikisikutel ja rühmadel on parem teadlikkus naiste allutamisest, ning millega suurendatakse nende suutlikkust muutuste elluviimiseks