Description

alulról felfelé épülő tudatosság és képesség növelése, mely a társadalmi nemi hatalmi viszonyokban nagyobb részvételt eredményez azáltal, hogy az egyének vagy csoportok egyre jobban képesek a nők alárendeltségének felismerésére és képesek lesznek ennek megváltoztatására