Description

Mjere rodnog osnaživanja se odnose na „proces odozdo prema gore” podizanja svijesti i izgradnje kapaciteta koji dovode do većeg učešća u transformaciji odnosa rodne moći kroz pojedince ili grupe koji razvijaju svijest o ženskoj podređenosti i grade svoj kapacitet da je ospore.