Description

proces ozaveščanja in krepitve zmogljivosti od spodaj navzgor, ki vodi v večjo participacijo pri spreminjanju razmerij moči med spoloma, tako da posamezniki ali skupine razvijajo zavest o podrejenosti žensk in krepijo svojo zmogljivost za spremembe