Description

alhaalta ylöspäin suuntautuva valistusta ja valmiuksien vahvistamista koskeva prosessi, joka lisää osallistumista sukupuolten valtasuhteiden muuttamiseen, kun yksittäiset henkilöt ja ryhmät lisäävät tietämystään naisten alisteisesta asemasta ja vahvistavat valmiuksiaan sen kyseenalaistamiseksi