Description

proċess minn isfel għal fuq ta’ għarfien u bini tal-kapaċità li jwassal għal parteċipazzjoni akbar fit-trasformazzjoni tar-relazzjonijiet ta’ saħħa bejn is-sessi permezz ta’ individwi jew gruppi li jiżviluppaw għarfien dwar is-subordinazzjoni tan-nisa u li jibnu l-kapaċità tagħhom li jikkontestawha