Description

proces osnaživanja i izgradnje kapaciteta "od dna prema vrhu" koji dovodi do veće uključenosti u promjenu rodnih odnosa moći kroz razvijanje svijesti pojedinaca i skupina o podčinjenosti žena i izgradnju njihovih kapaciteta za postizanje tih promjena