Description

bottom-up-proces i form af bevidstgørelse og kapacitetsopbygning af individer eller grupper, som fører til øget deltagelse i forandringen af de kønsspecifikke magtrelationer, skaber bevidsthed om kvinders underordnede position og opbygger de implicerede parters evne til at udfordre disse forhold