Description

Процес који има за циљ да покаже како постојеће вредности и норме утичу на нашу слику стварности, одржавају стереотипе и подржавају механизме за стварање и поновно стварање неједнакости.

Additional notes and information

Испитивање вредности и родних норми објашњавајући како утичу на и ограничавају мишљења која се узимају у обзир при доношењу одлука. Поред тога, подизање свести има за циљ подстицање опште осетљивости на родна питања.