Description

proces mający na celu pokazanie, że istniejące wartości i normy mają wpływ na nasz obraz rzeczywistości, powielają stereotypy i wspierają mechanizmy tworzące i reprodukujące nierówne traktowanie

Additional notes and information

Kwestionuje wartości i normy związane z płcią poprzez wyjaśnienie w jaki sposób mają one wpływ na uwzględnianie opinii i na podejmowanie decyzji oraz ograniczają je. Dodatkowo zwiększanie świadomości ma na celu stymulację ogólnej wrażliwości na kwestie związane z płcią.