Description

Protsess, mille eesmärk on näidata, kuidas olemasolevad väärtused ja normid mõjutavad meie arusaama tegelikkusest, põlistavad stereotüüpe ja toetusmehhanisme, mis (taas)toodavad ebavõrdsust

Additional notes and information

See näitab, kuidas väärtused ja soonormid mõjutavad ja piiravad arvamusi ja otsustusprotsesse. Lisaks püütakse soolise teadlikkuse suurendamisega tõsta üldist tundlikkust sooküsimuste suhtes.