Description

process som syftar till att visa hur befintliga värderingar och normer påverkar vår verklighetsbild, bevarar stereotyper och stöder mekanismer som (åter)skapar ojämställdhet

Additional notes and information

Den utmanar värderingar och normer genom att förklara hur de påverkar och begränsar bedömningar och beslutsfattande. Insatserna syftar även till att stimulera en allmän ökad sensitivitet rörande genusfrågor.