Description

proces dat erop gericht is te laten zien hoe bestaande waarden en normen ons beeld van de werkelijkheid beïnvloeden, stereotypen in stand houden en mechanismen ondersteunen die tot ongelijkheid leiden

Additional notes and information

De invloed van waarden en gendernormen wordt bevraagd door te bekijken hoe zij standpunten en besluitvorming beïnvloeden en beperken. Daarnaast is bewustmaking gericht op het bevorderen van een algemene gevoeligheid voor genderkwesties.