Description

process, kura mērķis ir parādīt, kā esošās vērtības un normas ietekmē mūsu izpratni par realitāti, nostiprina stereotipus un atbalsta mehānismus, kas (atkārtoti) rada nelīdztiesību

Additional notes and information

Tā apstrīd vērtības un dzimšu normas, skaidrojot, kā tās ietekmē un ierobežo viedokļus un lēmumu pieņemšanu. Turklāt izpratnes veicināšanas mērķis ir stimulēt vispārēju sensitivitāti dzimtes jautājumos.