Description

próiseas dírithe ar léiriú a dhéanamh ar an gcaoi a dtéann luachanna agus noirm atá ann cheana féin i bhfeidhm ar ár dtuiscint ar réaltacht, a mbuanaíonn siad steiréitíopaí agus a dtacaíonn siad le meicníochtaí a (a)táirgeann neamhionannas

Additional notes and information

Déanann sé luachanna agus noirm inscne a cheistiú trí mhíniú a dhéanamh ar an tionchar a imríonn siad ar na tuairimí a chuirtear san áireamh agus ar chinnteoireacht, agus ar an gcaoi a gcuireann siad teorainn leo. Ina theannta sin, tá sé mar aidhm ag ardú feasachta íogaireacht ghinearálta a spreagadh maidir le saincheisteanna inscne.