Description

Prosessi, jossa pyritään osoittamaan, miten nykyiset arvot ja normit vaikuttavat käsitykseemme todellisuudesta, säilyttävät stereotypioita ja tukevat mekanismeja, joilla tuotetaan (uudelleen) epätasa-arvoa

Additional notes and information

Näin kyseenalaistetaan arvot ja sukupuolinormit selittämällä, miten ne vaikuttavat huomioon otettaviin mielipiteisiin ja päätöksentekoon ja rajoittavat niitä. Lisäksi tietoisuuden lisäämisessä sukupuolikysymyksistä pyritään edistämään sukupuolikysymysten yleistä huomioon ottamista.