Description

proċess li l-għan tiegħu huwa li juri kif valuri u normi eżistenti jinfluwenzaw l-istampa tar-realtà tagħna, joħolqu sterjotipi u mekkaniżmi li jsostnu r-(ri)produzzjoni tal-inugwaljanza

Additional notes and information

Jisfida l-valuri u n-normi tas-sessi billi jispjega kif jinfluwenzaw u jillimitaw l-opinjonijiet li tqiesu u t-teħid tad-deċiżjonijiet. Barra minn hekk, it-tkattir tal-għarfien għandu l-għan li jistimula sensittività ġenerali għall-kwistjonijiet ta' sess.