Description

Процес, който има за цел да покаже по какъв начин съществуващите ценности и норми влияят на нашите представи за реалност, поддържат стереотипите по пол и подкрепят механизмите които (въз)произвеждат неравенства.

Additional notes and information

С него се поставят под въпрос ценностите и свързаните с половете норми, като се обяснява начинът, по който те влияят на и ограничават вземаните в предвид на мнения, както и вземането на решения. В допълнение към това повишаването на осведомеността има за цел да стимулира обща чувствителност към въпросите, свързани с равенството на половете.