Description

į rinką orientuotos ekonominės reformos, kuriomis siekiama atkurti tvarų mokėjimų balansą, mažinti infliaciją ir kurti tvaraus pajamų vienam gyventojui augimo sąlygas

Additional notes and information

Struktūrinio koregavimo programos (SKP) paprastai buvo diegiamos reaguojant į mokėjimų balanso krizes besivystančiose šalyse. Poveikio lytims vertinimas projektuojant ir įgyvendinant SKP leidžia nustatyti įgyvendinimo procesui įtaką darančius lyčių aspektus arba koregavimui svarbius lyčių skirtumus. Ši priemonė buvo naudojama keliose plėtros agentūrose pramoninėse šalyse, siekiant peržiūrėti jų pagalbą koregavimo programoms.