Description

klausimas ar konkretus įstatymas, politika ar veiksmas, svarbus lyčių santykiams ir (arba) lyčių lygybei