Description

Родно буџетирање је примена уродњавања у буџетском процесу. Подразумева родно засновану процену буџета, укључујући родну перспективу на свим нивоима буџетског процеса и реструктурирање прихода и расхода у циљу промоције родне равноправности. Видети такође: укључивање родне перспективе