Description

zastosowanie uwzględniania aspektu płci w procedurze budżetowej, pociągające za sobą ocenę budżetu pod kątem aspektu płci, włączenie perspektywy płci na każdym poziomie procedury budżetowej i restrukturyzację dochodów i wydatków w taki sposób, aby promować równość płci