Description

uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rozpočtovom procese, ktoré zahŕňa posudzovanie rozpočtu na základe rodu, zahrnutie rodového hľadiska do všetkých úrovní rozpočtového procesu a reštrukturalizáciu príjmov a výdavkov s cieľom presadiť rodovú rovnosť