Description

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen soveltaminen talousarvioprosesseissa siten, että se sisältää sukupuoleen perustuvan talousarvioiden arvioinnin, sukupuolinäkökulman huomioon ottamisen kaikilla talousarvioprosessin tasoilla ja tulojen ja menojen uudelleenjärjestelyn sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi